Swedish-English translation of antimakass

Translation of the word antimakass from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

antimakass in English

antimakass
möblernoun antimacassar
Similar words

 
 

Wiki
Antimakass, mindre textil tygbit som används på stoppade möbler som skydd mot fettfläckar från håret. Namnet kommer av att den hårolja som användes när anordningen kom i bruk var makassarolja. Antimakassen utgörs ofta av samma tyg som möbeltyget i sig, eller en helt avvikande tygbit, beroende på vad som estetiskt harmonierar bäst mot klädseln som sådan.

Your last searches