Swedish-English translation of arkitektur

Translation of the word arkitektur from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

arkitektur in English

arkitektur
allmännoun architecture
Synonyms for arkitektur
byggnadskonstnoun byggnadsstil, stilart, uppbyggnad, fasad
Derived terms of arkitektur
Similar words

 
 

Wiki
Arkitektur avser allt mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön. Arkitektur är också läran om formgivning av i första hand byggnader. Det är emellertid ett multidisciplinärt ämnesområde som verkar mellan konst och vetenskap och även omfattar landskap, städer, interiörer, möbler och enskilda objekt.

Your last searches