Swedish-English translation of aska

Translation of the word aska from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aska in English

aska
allmännoun cinder, ash, ashes
  begravningnoun ashes
Synonyms for aska
Synonyms for aska
Derived terms of aska
Wiki
Aska kallas den fasta restprodukten efter förbränning. Luftburna partiklar som bildas vid vulkanutbrott kallas pyroklastiskt material eller tefra. Pyroklastiskt material med en kornstorlek mindre än två millimeter kallas vulkanisk aska.

Similar words

 
 

aska as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) askaaskandeaskat
Indikative
1. Present
jagaskar
duaskar
hanaskar
viaskar
niaskar
deaskar
8. Perfect
jaghar askat
duhar askat
hanhar askat
vihar askat
nihar askat
dehar askat
2. Imperfect
jagaskade
duaskade
hanaskade
viaskade
niaskade
deaskade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade askat
duhade askat
hanhade askat
vihade askat
nihade askat
dehade askat
4a. Future
jagskall aska
duskall aska
hanskall aska
viskall aska
niskall aska
deskall aska
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha askat
duskall ha askat
hanskall ha askat
viskall ha askat
niskall ha askat
deskall ha askat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att aska
dukommer att aska
hankommer att aska
vikommer att aska
nikommer att aska
dekommer att aska
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha askat
dukommer att ha askat
hankommer att ha askat
vikommer att ha askat
nikommer att ha askat
dekommer att ha askat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle aska
duskulle aska
hanskulle aska
viskulle aska
niskulle aska
deskulle aska
12. Conditional perfect
jagskulle ha askat
duskulle ha askat
hanskulle ha askat
viskulle ha askat
niskulle ha askat
deskulle ha askat
Subjunctive
6. Subject
jagmå aska
dumå aska
hanmå aska
vimå aska
nimå aska
demå aska
13.Present perfect
jagmå ha askat
dumå ha askat
hanmå ha askat
vimå ha askat
nimå ha askat
demå ha askat
Imperative
Affirmative
duaska
viLåt oss aska
niaska
Negative
duaska inte
niaska inte
Your last searches