Swedish-English translation of assonans

Translation of the word assonans from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

assonans in English

assonans
lingvistiknoun assonance, likeness of sounds
Similar words

 
 

Wiki
Assonans är ursprungligen en typ av inrim som innebär att vokalen i två ord åtföljs av samma konsonant. Som t. ex bollen och trolla. Det är inte orden som är assonanta, utan stavelserna, så vad som kommer före och efter spelar ingen roll (som i exemplet ovan).

Your last searches