Swedish-English translation of attentat

Translation of the word attentat from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

attentat in English

attentat
allmän? attacks
Synonyms for attentat
mordförsöknoun lömskt anslag, anslag, överfall, anfall
Similar words

 
 

Wiki
Attentat (från latinets attentatum, försök till brott) betecknar ett planerat eller genomfört mord på en offentlig symbolfigur eller försök till ett sådant mord. Målet för ett attentat kan vara en enskild person eller en persongrupp. Det mera urskillningslösa dödandet av flera personer betecknas till skillnad mot detta som terrorism.

Your last searches