Swedish-English translation of avsluta

Translation of the word avsluta from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avsluta in English

avsluta
allmänverb end, bring to an end
  affärverb close, wrap up [informal]
  uppgiftverb finish, complete
  avtalverb conclude
  möteverb end, finish, conclude, wind up, round off, top, close, wrap up [informal]
  subjektverb close, finish
  aktivitetverb cease, discontinue, end, stop, terminate [formal]
  avrundaverb top off, wrap up, wind up, conclude
Synonyms for avsluta
Synonyms for avsluta
Derived terms of avsluta
Examples with translation
Vi måste avsluta det här arbetet till varje pris.
Hon lyckades avsluta arbetet själv.
Jag vill avsluta texten här.
Similar words

 
 

avsluta as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) avslutaavslutandeavslutat
Indikative
1. Present
jagavslutar
duavslutar
hanavslutar
viavslutar
niavslutar
deavslutar
8. Perfect
jaghar avslutat
duhar avslutat
hanhar avslutat
vihar avslutat
nihar avslutat
dehar avslutat
2. Imperfect
jagavslutade
duavslutade
hanavslutade
viavslutade
niavslutade
deavslutade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade avslutat
duhade avslutat
hanhade avslutat
vihade avslutat
nihade avslutat
dehade avslutat
4a. Future
jagskall avsluta
duskall avsluta
hanskall avsluta
viskall avsluta
niskall avsluta
deskall avsluta
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha avslutat
duskall ha avslutat
hanskall ha avslutat
viskall ha avslutat
niskall ha avslutat
deskall ha avslutat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att avsluta
dukommer att avsluta
hankommer att avsluta
vikommer att avsluta
nikommer att avsluta
dekommer att avsluta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha avslutat
dukommer att ha avslutat
hankommer att ha avslutat
vikommer att ha avslutat
nikommer att ha avslutat
dekommer att ha avslutat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle avsluta
duskulle avsluta
hanskulle avsluta
viskulle avsluta
niskulle avsluta
deskulle avsluta
12. Conditional perfect
jagskulle ha avslutat
duskulle ha avslutat
hanskulle ha avslutat
viskulle ha avslutat
niskulle ha avslutat
deskulle ha avslutat
Subjunctive
6. Subject
jagmå avsluta
dumå avsluta
hanmå avsluta
vimå avsluta
nimå avsluta
demå avsluta
13.Present perfect
jagmå ha avslutat
dumå ha avslutat
hanmå ha avslutat
vimå ha avslutat
nimå ha avslutat
demå ha avslutat
Imperative
Affirmative
duavsluta
viLåt oss avsluta
niavsluta
Negative
duavsluta inte
niavsluta inte
Your last searches