Swedish-English translation of avstånd

Translation of the word avstånd from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avstånd in English

avstånd
allmännoun distance
  synfältnoun distance
  föremålnoun distance, space, gap
Synonyms for avstånd
Synonyms for avstånd
Derived terms of avstånd
Examples with translation
Hon vill hålla honom på avstånd.
Similar words

 
 

Your last searches