Swedish-English translation of bära

Translation of the word bära from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bära in English

bära
allmänverb carry, bear [formal]
  viktverb sustain [formal], hold up
  konstruktionverb bear, support, hold up, carry
  agrikulturverb bear, produce, yield
  kläderverb wear, have on
Synonyms for bära
Synonyms for bära
Derived terms of bära
Examples with translation
Behöver du hjälp med att bära något?
Behöver ni hjälp med att bära något?
Gå inte ut i denna värme utan att bära en hatt.
Similar words

 
 

bära as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) bärabärandeburit
Indikative
1. Present
jagbär
dubär
hanbär
vibär
nibär
debär
8. Perfect
jaghar burit
duhar burit
hanhar burit
vihar burit
nihar burit
dehar burit
2. Imperfect
jagbar
dubar
hanbar
vibar
nibar
debar
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade burit
duhade burit
hanhade burit
vihade burit
nihade burit
dehade burit
4a. Future
jagskall bära
duskall bära
hanskall bära
viskall bära
niskall bära
deskall bära
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha burit
duskall ha burit
hanskall ha burit
viskall ha burit
niskall ha burit
deskall ha burit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att bära
dukommer att bära
hankommer att bära
vikommer att bära
nikommer att bära
dekommer att bära
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha burit
dukommer att ha burit
hankommer att ha burit
vikommer att ha burit
nikommer att ha burit
dekommer att ha burit
Conditional
5. Conditional present
jagskulle bära
duskulle bära
hanskulle bära
viskulle bära
niskulle bära
deskulle bära
12. Conditional perfect
jagskulle ha burit
duskulle ha burit
hanskulle ha burit
viskulle ha burit
niskulle ha burit
deskulle ha burit
Subjunctive
6. Subject
jagmå bära
dumå bära
hanmå bära
vimå bära
nimå bära
demå bära
13.Present perfect
jagmå ha burit
dumå ha burit
hanmå ha burit
vimå ha burit
nimå ha burit
demå ha burit
Imperative
Affirmative
dubära
viLåt oss bära
nibära
Negative
dubära inte
nibära inte
Your last searches