Swedish-English translation of bakning

Translation of the word bakning from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bakning in English

bakning
kulinarisknoun baking
Similar words

 
 

Wiki
Bakning används framför allt för att tillreda bröd, bakverk och brödbaserade livsmedel som pizza, men också för potatis. Bakning är en matlagningsmetod där livsmedlet omges av varm luft, i allmänhet i en ugn (detta gäller huvudsakligen i vissa trakter och yrken). Vid bakning är god hygien viktig och förkläde används därför vanligen. Bröd brukar jäsas.

Your last searches