Swedish-English translation of ballad

Translation of the word ballad from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ballad in English

ballad
poesinoun ballad
Synonyms for ballad
Synonyms for ballad
Similar words

 
 

Wiki
Ordet ballad kommer av romanska ord för dans, i sin tur härledda ur verb som ballar 'dansa'. (En annan svensk ättling är ordet bal. ) I modern svenska kan ordet betyda flera saker.

Your last searches