Swedish-English translation of bank

Translation of the word bank from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bank in English

bank
bankrörelsenoun bank
  dammnoun dike, dyke, dam, embankment
Synonyms for bank
Synonyms for bank
Derived terms of bank
Examples with translation
Finns det en bank i närheten?
Finns det en bank nära stationen?
Finns det någon bank nära stationen?
Det här är ett postkontor och det där är en bank.
Similar words

 
 

Wiki
Bank (av it. banca ""bänk""), en inrättning som framför allt ägnar sig åt inlåning och utlåning, alltså en form av kreditinstitut. Ordet ""bank"" syftar i vardagligt tal på ett bankkontor.

Your last searches