Swedish-English translation of bankett

Translation of the word bankett from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bankett in English

bankett
kulinarisknoun banquet, feast
Synonyms for bankett
Synonyms for bankett
Similar words

 
 

Wiki
En bankett är en officiell tillställning där mat och dryck serveras. Etymologiskt kan ""bank-"" härledas till ""bänk"", dvs en sittning, och ""-ett"" till mindre, lättsamt och informellt. En bankett är nu sällan liten och informell, utan här avses snarare serverandet av mat och dryck efter det som föranleder festligheten, till exempel ett statsbesök eller en politisk seger e. dyl.

Your last searches