Swedish-English translation of basalt

Translation of the word basalt from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

basalt in English

basalt
geologinoun basalt
Synonyms for basalt
Derived terms of basalt
Similar words

 
 

Wiki
Basalt är en svart till mörkgrå, basisk, magmatisk bergart av vulkaniskt ursprung. Namnet tros komma från det egyptiska landskapet Bashan där bergarten finns, men basalt är vanligt i hela världen. Basalt utgör 70% av jordens yta (inklusive havsbotten) och stora delar av ytan på alla solsystemets stenplaneter.

Your last searches