Swedish-English translation of behöva

Translation of the word behöva from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

behöva in English

behöva
allmänverb need, require [formal]
  nödvändighetverb need to, have to
  pengarverb be in want of money, be in need of money
Synonyms for behöva
Synonyms for behöva
Derived terms of behöva
Examples with translation
Min bror kan komma att behöva en operation för knäskadan.
Jag kommer att behöva din hjälp.
Jag kommer inte att behöva dig.
Jag kommer inte att behöva er.
Tom blev trött på att alltid behöva betala notan varenda gång han gick ut med Mary.
Similar words

 
 

behöva as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) behövabehövandebehövt
Indikative
1. Present
jagbehöver
dubehöver
hanbehöver
vibehöver
nibehöver
debehöver
8. Perfect
jaghar behövt
duhar behövt
hanhar behövt
vihar behövt
nihar behövt
dehar behövt
2. Imperfect
jagbehövte
dubehövte
hanbehövte
vibehövte
nibehövte
debehövte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade behövt
duhade behövt
hanhade behövt
vihade behövt
nihade behövt
dehade behövt
4a. Future
jagskall behöva
duskall behöva
hanskall behöva
viskall behöva
niskall behöva
deskall behöva
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha behövt
duskall ha behövt
hanskall ha behövt
viskall ha behövt
niskall ha behövt
deskall ha behövt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att behöva
dukommer att behöva
hankommer att behöva
vikommer att behöva
nikommer att behöva
dekommer att behöva
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha behövt
dukommer att ha behövt
hankommer att ha behövt
vikommer att ha behövt
nikommer att ha behövt
dekommer att ha behövt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle behöva
duskulle behöva
hanskulle behöva
viskulle behöva
niskulle behöva
deskulle behöva
12. Conditional perfect
jagskulle ha behövt
duskulle ha behövt
hanskulle ha behövt
viskulle ha behövt
niskulle ha behövt
deskulle ha behövt
Subjunctive
6. Subject
jagmå behöva
dumå behöva
hanmå behöva
vimå behöva
nimå behöva
demå behöva
13.Present perfect
jagmå ha behövt
dumå ha behövt
hanmå ha behövt
vimå ha behövt
nimå ha behövt
demå ha behövt
Imperative
Affirmative
dubehöv
viLåt oss behöva
nibehöv
Negative
dubehöv inte
nibehöv inte
Your last searches