Swedish-English translation of ben

Translation of the word ben from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ben in English

ben
anatominoun bone, leg
Synonyms for ben
Synonyms for ben
Derived terms of ben
Similar words

 
 

Wiki
Ben kan bland annat avse: En del av ett skelett, se ben (skelett) Benvävnad, det hårda material som bygger upp ett skelett Ben (kroppsdel), den eller de delar av en organism som ombesörjer förflyttning meddelst markkontakt Ben (segling), inom kappseglingen en term för en delsträcka En möbeldetalj Rotben, ett vinklat råämne ur roten/stammen av ett träd använt som konsol inom bl a båtbyggeri Ett mansnamn, kortform av Benjamin En sång framförd av Michael Jackson, se Ben (sång) Ben, Iran, en stad i Iran En amerikansk skräckfilm, se Ben (film).

Your last searches
ben