Swedish-English translation of bilar

Translation of the word bilar from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bilar in English

bilar
allmän? cars
Examples with translation
Han har ett stort hus och två bilar.
Jag har två bilar.
Han har två bilar.
Similar words

 
 

Your last searches