Swedish-English translation of blad

Translation of the word blad from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blad in English

blad
pappernoun sheet
Synonyms for blad
Synonyms for blad
Derived terms of blad
Similar words

 
 

Wiki
Blad eller löv är växtdelar som växer ut från stammens sidor och som har en begränsad och huvudsakligen basal tillväxt. Deras huvudsakliga funktion är att som näringsorgan medverka vid fotosyntesen, men de har även en mängd andra funktioner att fylla. Det finns städsegröna växter och lövfällande växter.

Your last searches