Swedish-English translation of blomma

Translation of the word blomma from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blomma in English

blomma
botaniknoun blossom, flower
  botanikverb bloom, flower, blossom
Synonyms for blomma
Synonyms for blomma
Derived terms of blomma
Examples with translation
Vilken blomma som helst går bra, så länge den är röd.
Varför köpte du en blomma?
Similar words

 
 

Wiki
Blomman är den del av gömfröväxterna som är avsedd för fortplantning. Blommans funktion är att producera frön. Blommor är ofta färgglada eller doftande för att locka till sig insekter så att de kan bli pollinerade.

Your last searches