Swedish-English translation of brev

Translation of the word brev from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brev in English

brev
kommunikationnoun letter, communication [formal]
Synonyms for brev
Synonyms for brev
Derived terms of brev
Anagrams of brev
Examples with translation
Hon läste hans brev om och om igen.
Igår eftermiddag skrev jag ett brev.
Det här är första gången jag skriver ett brev på spanska.
Skriver de ett brev?
Jag har skrivit ett brev.
Jag skriver ett brev till min fru.
Jag fick ett brev från min vän.
Jag skickade ett brev till Steina på isländska.
Jag fick ett brev som underrättade mig om hans ankomst.
Jag läser ett brev.
Jag läste ett brev.
Det här är ett mycket märkligt brev.
Emily skriver ett brev.
Det finns ett brev för dig.
Jag skrev inte ett brev.
Jag skulle vilja skicka ett rekommenderat brev.
Han skriver ett brev.
Similar words

 
 

Wiki
Brev är en typ av postförsändelse. För att en postförsändelse ska räknas som ett brev av svenska Posten får det väga högst 2 kg, vara minst 16x9 cm, max 60 cm långt. Längd + bredd + höjd får heller inte överstiga 90 cm.

Your last searches