Swedish-English translation of brunkol

Translation of the word brunkol from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brunkol in English

brunkol
mineraloginoun lignite
Similar words

 
 

Wiki
Brunkol, även känd som lignit, är en typ av den sedimentära bergarten och det fossila bränslet kol. Brunkol uppstår genom fossilisering av organiskt material, främst växtdelar. En del av den brunkol som finns idag bildades under tertiär.

Your last searches