Swedish-English translation of buller

Translation of the word buller from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

buller in English

buller
allmännoun clamor, din, noise nuisance
  ljudnoun noise
Synonyms for buller
Synonyms for buller
Derived terms of buller
Similar words

 
 

Wiki
Buller är oönskat ljud. Långvarig exponering för buller kan i första hand orsaka hörsel- och röstproblem men kan också leda till andra skador, såsom förhöjt blodtryck, minskad slagvolym, ökad muskelspänning, utsöndring av stresshormoner, minskad blodcirkulation i fingrarna och störd nattsömn. Hur bullerutsläppen skall minskas, utan att industrin skall drabbas för hårt, är ett stort problem inom miljövård i Sverige idag.

Your last searches