Swedish-English translation of collage

Translation of the word collage from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

collage in English

collage
konstnoun collage
Synonyms for collage
Similar words

 
 

Wiki
Collage (kollage på svenska) är inom konsten en komposition sammansatt av olika material - kartong, snören, tyg, tidningsurklipp, fotografier, osv. - uppklistrade på duk eller kartong, ibland i kombination med en målning eller en teckning. Tekniken användes inom bl.a.

Your last searches