Swedish-English translation of devalvering

Translation of the word devalvering from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

devalvering in English

devalvering
ekonominoun devaluation
Similar words

 
 

Wiki
Devalvering är en nedskrivning av värdet på en valuta med fast växelkurs. Motsatsen till devalvering är revalvering. Vid rörlig växelkurs kallas en minskning av valutans värde för depreciering och det går inte att styra en depreciering.

Your last searches