Swedish-English translation of djur

Translation of the word djur from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

djur in English

djur
allmännoun animal
Synonyms for djur
Synonyms for djur
Derived terms of djur
Examples with translation
Alla hästar är djur, men inte alla djur är hästar.
Jag avskyr att se djur lida.
Han tycker om djur.
Miljoner vilda djur lever i Alaska.
Delfinen är ett mycket intelligent djur.
Alla djur är lika, men vissa djur är mer lika än andra.
Jag är rädd för vilda djur.
Elefanter är majestätiska djur.
Alla djur är lika.
Alla hundar är djur. Dock betyder det inte att alla djur är hundar.
Lejonet är ett djur.
Similar words

 
 

Wiki
Djur (Animalia) avser de flercelliga organismer som är rörliga, och heterotrofa, det vill säga för sin överlevnad beroende av att äta andra levande eller döda organismer. Med få undantag har djur muskler, ett nervsystem, och inre hålrum i kroppen, ämnat för nedbrytning av födan. Till skillnad från växterna är djurens kroppsceller ej inneslutna i ett skal av cellulosa, och de kan inte som växterna tillgodogöra sig kolhydrater genom fotosyntes, utan är beroende av att detta tillförs genom att äta andra organismer med energiinnehåll.

Your last searches