Swedish-English translation of dokument

Translation of the word dokument from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dokument in English

dokument
allmännoun document, documents
Synonyms for dokument
Synonyms for dokument
Derived terms of dokument
Similar words

 
 

Wiki
Ett dokument är en skriftlig källa eller urkund som innehåller information. I juridisk mening är det numera fastställt att magnetband, CD:ar och liknande med inspelade data också ska räknas som dokument. Därmed blir alla lagar och föreskrifter angående dokument utan ändring tillämpliga för dessa nya informationsbärare.

Your last searches