Swedish-English translation of drunkning

Translation of the word drunkning from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

drunkning in English

drunkning
allmännoun drowning
Similar words

 
 

Wiki
Drunkning är dödsfall till följd av syrebrist orsakad av insugen vätska i andningsvägarna och lungorna. I samband med att vatten landar mot stämbanden sker en reflexsammandragning av andningsvägen. Inget utbyte av syre och koldioxid kan ske och därmed stiger koldioxidhalten i blodet och syrebrist inträder vilket sedan leder till medvetslöshet.

Your last searches