Swedish-English translation of duktig

Translation of the word duktig from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

duktig in English

duktig
yrkeadjective able, skillful, skilful
  skicklighetadjective good
  yrkeadjective able, competent, capable
  personadjective ambidextrous, skillful, skilful
  skickligadjective artful, skilled, skillful, skilful
Synonyms for duktig
Synonyms for duktig
Derived terms of duktig
Examples with translation
Tom är en duktig cricketspelare.
Hon är väldigt duktig på att imitera sin lärare.
Min far är duktig på att simma.
Han är duktig med kort.
Similar words

 
 

Your last searches