Swedish-English translation of efterleva

Translation of the word efterleva from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

efterleva in English

efterleva
reglerverb observe
Synonyms for efterleva
rätta sig efterverb åtlyda, lyda, följa, iakttaga, efterkomma, fullgöra
Synonyms for efterleva
Derived terms of efterleva
Similar words

 
 

Your last searches