Swedish-English translation of examen

Translation of the word examen from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

examen in English

examen
skolornoun test, examination, exam
  skolor - universitetnoun exam, test, examination
Synonyms for examen
Derived terms of examen
Examples with translation
Han är stolt över att ha tagit examen vid Tokyo Universitet.
Similar words

 
 

Wiki
En examen (plural examina) är benämningen på ett skriftlig och/eller muntligt slutprov för att pröva en persons kunskaper i ett enskilt ämne eller kunskaper inhämtade under en hel utbildning. Examen kan numera också beteckna det utbildningsbevis som erhålls efter en genomgången utbildning, oavsett om denna avslutas med ett slutprov eller inte. Examina kan förekomma på olika nivåer i ett utbildningssystem.

Your last searches