Swedish-English translation of föra

Translation of the word föra from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

föra in English

föra
föregåendeadjective former, late
  flygningverb navigate, pilot
  folkverb convey [formal], transport
  personverb conduct, guide, lead
  ledaverb lead, guide
Synonyms for föra
Synonyms for föra
Derived terms of föra
andreförare, anföra, anförande, återföra, återföra i rätt läge, återinföra, avförande, avföras ur rullorna, bli förargad, bokföra, bortföra, dåligt uppförande, föra à jour, föra bort, föra fram, föra i all hast, föra in, föra in i ett register, föra krig, föra krig mot, föra någon à jour, föra någon bakom ljuset, föra på tal, föra protokoll över, föra ut, föra vidare, förakt, förakta, föraktande, föraktfull, föraktlig, föraktlighet, föraning, förankra, förankring, förare, förarga, förarga någon, förargad, förargelse
Examples with translation
Läraren underströk vikten av att föra anteckningar.
Jag behöver en anteckningsbok för att föra mina anteckningar.
Similar words

 
 

Your last searches