Swedish-English translation of förakta

Translation of the word förakta from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

förakta in English

förakta
allmänverb spurn [formal]
  känslorverb detest, loathe, abhor, hate, abominate [formal], be nauseated be, be revolted by, be disgusted by
  avskyverb despise, scorn [literature]
Synonyms for förakta
Synonyms for förakta
Derived terms of förakta
Examples with translation
Han verkar förakta folk från Kakogawa.
Similar words

 
 

förakta as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) föraktaföraktandeföraktat
Indikative
1. Present
jagföraktar
duföraktar
hanföraktar
viföraktar
niföraktar
deföraktar
8. Perfect
jaghar föraktat
duhar föraktat
hanhar föraktat
vihar föraktat
nihar föraktat
dehar föraktat
2. Imperfect
jagföraktade
duföraktade
hanföraktade
viföraktade
niföraktade
deföraktade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade föraktat
duhade föraktat
hanhade föraktat
vihade föraktat
nihade föraktat
dehade föraktat
4a. Future
jagskall förakta
duskall förakta
hanskall förakta
viskall förakta
niskall förakta
deskall förakta
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha föraktat
duskall ha föraktat
hanskall ha föraktat
viskall ha föraktat
niskall ha föraktat
deskall ha föraktat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att förakta
dukommer att förakta
hankommer att förakta
vikommer att förakta
nikommer att förakta
dekommer att förakta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha föraktat
dukommer att ha föraktat
hankommer att ha föraktat
vikommer att ha föraktat
nikommer att ha föraktat
dekommer att ha föraktat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle förakta
duskulle förakta
hanskulle förakta
viskulle förakta
niskulle förakta
deskulle förakta
12. Conditional perfect
jagskulle ha föraktat
duskulle ha föraktat
hanskulle ha föraktat
viskulle ha föraktat
niskulle ha föraktat
deskulle ha föraktat
Subjunctive
6. Subject
jagmå förakta
dumå förakta
hanmå förakta
vimå förakta
nimå förakta
demå förakta
13.Present perfect
jagmå ha föraktat
dumå ha föraktat
hanmå ha föraktat
vimå ha föraktat
nimå ha föraktat
demå ha föraktat
Imperative
Affirmative
duförakta
viLåt oss förakta
niförakta
Negative
duförakta inte
niförakta inte
Your last searches