Swedish-English translation of förförisk

Translation of the word förförisk from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

förförisk in English

förförisk
allmänadjective seductive
  lockandeadjective alluring, tempting, attractive, enticing
Synonyms for förförisk
Synonyms for förförisk
Similar words

 
 

Your last searches