Swedish-English translation of facit

Translation of the word facit from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

facit in English

facit
allmän? Looking back
Synonyms for facit
Synonyms for facit
Similar words

 
 

Wiki
Facit är en samling svar till övningsuppgifter. Facit finns ofta i kurslitteratur, antingen som en del av boken, eller som ett separat häfte för läraren.

Your last searches