Swedish-English translation of fanfar

Translation of the word fanfar from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fanfar in English

fanfar
musiknoun fanfare
Synonyms for fanfar
trumpetsignalnoun hornstöt, tusch
Similar words

 
 

Wiki
Fanfar, kort smattrande musiksats, företrädesvis för trumpeter eller horn och i regel bara på treklangens toner. Den nyttjas såsom signal i krig eller på jakt; ävenså vid festliga tillfällen, i vilket fall ordet motsvaras av det engelska ""flourish"" och det tyska ""tusch"".

Your last searches