Swedish-English translation of fanjunkare

Translation of the word fanjunkare from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fanjunkare in English

fanjunkare
militärisknoun Sergeant Major
Similar words

 
 

Wiki
Fanjunkare (i artilleriet Styckjunkare) var i Sverige en underofficersgrad som infördes 1806. Graden blev 1833 högsta underofficersgraden i den indelta armén, och 1837 i den värvade armén. År 1972, vid den så kallade tjänsteställningsreformen, blev personer med fanjunkares grad utnämnda till löjtnanter eller kaptener, medan personer med överfurirs och rustmästares grad blev utnämnda till sergeanter respektive fanjunkare.

Your last searches