Swedish-English translation of fart

Translation of the word fart from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fart in English

fart
allmännoun speed, pep [informal], élan
  uppförandenoun pizzazz [informal], pizazz [informal], pazazz [informal], pazzazz [informal], bezazz [informal], bezzazz [informal], zip [informal]
  gåendenoun pace, rate, speed
  arbetenoun tempo, pace
Synonyms for fart
Synonyms for fart
Derived terms of fart
Similar words

 
 

Wiki
Fart är avståndsförändring per tidsenhet. Fart är en skalär storhet med dimensionen längd/tid. Vektormotsvarigheten kallas hastighet.

Your last searches