Swedish-English translation of folkmord

Translation of the word folkmord from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

folkmord in English

folkmord
allmännoun genocide
Synonyms for folkmord
Similar words

 
 

Wiki
Folkmord, även kallat genocid, är den medvetna och systematiska förstörelsen av en etnisk, religiös eller nationell grupp. Brottsrubriceringen folkmord togs i bruk inför Nürnbergprocessen i följderna av det andra världskriget. Begreppet genocid introducerades och definierades av den polske juristen Raphaël Lemkin.

Your last searches