Swedish-English translation of gå under jorden

Translation of the word gå under jorden from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå under jorden in English

gå under jorden
allmänverb abscond [formal]
Synonyms for gå under jorden
Examples with translation
Gud skapade jorden på sex dagar.
Vem är jag? Var kommer jag från? Finns det liv efter döden? Vad är meningen med livet på jorden?

 
 

Your last searches