Swedish-English translation of garage

Translation of the word garage from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

garage in English

garage
husnoun garage
Synonyms for garage
bilstallnoun bilskjul, parkeringshus
Synonyms for garage
Derived terms of garage
Similar words

 
 

Wiki
Ett garage är en byggnad eller hall avsedd för parkering av fordon, vanligtvis personbilar. Garage kan vara privata och finnas i anslutning till bostäder eller arbetsplatser. De kan också vara allmänna och avsedda för tillfällig parkering mot avgift.

Your last searches