Swedish-English translation of godis

Translation of the word godis from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

godis in English

godis
allmännoun candy, sweets, confectionery, confections
  sötsakernoun goody
Synonyms for godis
Synonyms for godis
Examples with translation
Tom åt upp ditt godis.
Min syster tycker om godis.
Similar words

 
 

Wiki
Godis, konfekt, sötsaker eller snask (gottis på vissa dialekter) är en typ av livsmedel som är avsedd enbart för njutning, ej för dess eventuella näringsvärde. Ordet kan härledas från ""god"" och ""gott"", eller ordet ""godsaker"". Enligt Svenska Akademiens ordbok (SAOB) finns det belägg för att ordet använts så tidigt som 1887.

Your last searches