Swedish-English translation of golv

Translation of the word golv from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

golv in English

golv
ytanoun floor
Synonyms for golv
golvbeläggningnoun parkett, plan, durk
Derived terms of golv
Examples with translation
Varning! Vått golv.
Similar words

 
 

Wiki
Golv är den horisontella yta som avgränsar ett rum nedåt. Vård, underhåll och rengöring av golv är underlag för en omfattande industri, där slitage, estetik och kemikalier behöver samordnas för bästa effektivitet. Traditionellt har golv hållts rena med hjälp av knäskurning, men numera finns även andra metoder.

Your last searches