Swedish-English translation of gotik

Translation of the word gotik from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gotik in English

gotik
arkitekturnoun Gothic
Synonyms for gotik
Anagrams of gotik
Similar words

 
 

Wiki
Gotiken är benämningen på både en stil och en epok i Europas konsthistoria som uppstod i Frankrike omkring 1100 och fanns representerad över hela Europa på 1500-talet. Gotiken hade sin utgångspunkt och största betydelse i arkitekturen. De övriga konstarter som den omfattar var alltid på något sätt underställd arkitekturen och i allmänhet kyrkorummet.

Your last searches