Swedish-English translation of gott

Translation of the word gott from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gott in English

gott
minneadjective retentive
  allmännoun good
Synonyms for gott
Derived terms of gott
Examples with translation
Han utförde arbetet så gott han förmådde.
Det här svärdet är i gott skick.
Människan som slutar lära sig är så gott som död.
Det finns inget ont som inte har något gott med sig.
Jag översatte dikten så gott som jag kunde.
Gör gott mot dem som hatar er.
Gören gott mot dem som hata eder.
Har Jane lämnat Japan för gott?
Jag odlade tomater förra året och de smakade väldigt gott.
Du luktar så gott.
Smakar mjölken från den här renen verkligen gott?
Mary ser ovänlig ut, men egentligen har hon ett gott hjärta.
Jag tyckte att det var gott.
Det här vinet smakar gott.
Det här vinet är gott.
Hon gjorde så gott hon kunde.
Detta är ett gott tecken.
Det här är ett gott tecken.
Similar words

 
 

Your last searches