Swedish-English translation of gräva i

Translation of the word gräva i from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gräva i in English

gräva i
gruvarbeteverb mine, exploit
Examples with translation
Hunden var upptagen med att gräva ner sitt ben i trädgården.
Similar words

 
 

Your last searches