Swedish-English translation of gratis

Translation of the word gratis from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gratis in English

gratis
friadjective free, gratis, gratuitous, free of charge, for nothing
  aktionother free of charge, for nothing
Synonyms for gratis
Synonyms for gratis
Derived terms of gratis
Anagrams of gratis
Examples with translation
Det är gratis.
Är det gratis?
Tom säger att han är villig att göra det gratis.
Om det är gratis, ta så mycket du kan.
Similar words

 
 

Wiki
Gratis är ett ursprungligen latinskt ord, gratiis, som betyder ""av nåd"", d v s det krävs ingen motprestation av varans eller tjänstens mottagare. Jämför gratifikation. Motsatsen till nåd föreligger i det diplomatiska språkets persona non grata, en icke önskvärd person, vilket kan betyda utvisning av personal vid ett främmande lands ambassad, eller att man vägrar inresevisum för någon utländsk besökare, som anses misshaglig.

Your last searches