Swedish-English translation of gris

Translation of the word gris from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gris in English

gris
zoologinoun pig, swine [arch.]
  uppförande - mannoun dirty person, filthy person, slob [informal], pig [informal]
  uppförande - kvinnanoun dirty person, filthy person, slob [informal], pig [informal]
Synonyms for gris
Derived terms of gris
Examples with translation
Tom äter som en gris.
Ät inte som en gris!
Similar words

 
 

Wiki
Tamsvin, svin, gris, betraktas som en domesticerad art, Sus domestica, eller en underart, Sus scrofa domestica, av vildsvinet, Sus scrofa. Svinet är ett av de äldsta husdjuren och är känt från omkring år 9 000 före Kristi födelse. Hanen kallas galt, (tidigare också fargalt och orne), hona kallas sugga eller so, en obetäckt sugga (som alltså ännu inte fött) kallas gylta.

Your last searches