Swedish-English translation of guld

Translation of the word guld from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

guld in English

guld
metallernoun gold
Synonyms for guld
Derived terms of guld
Examples with translation
Stillhet är guld.
Du är guld värd.
Similar words

 
 

Wiki
Guld är ett grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller och gruppen myntmetaller samt är ett mineral. Guld har det kemiska tecknet Au som kommer av aurum, det latinska ordet för guld. Det är en eftertraktad metall vilken under århundraden har använts som betalningsmedel, som värdebeständig tillgång, och som smycken.

Your last searches