Swedish-English translation of hat

Translation of the word hat from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hat in English

hat
känslanoun hatred, hate
  känslornoun rancor [formal]
Synonyms for hat
Synonyms for hat
Derived terms of hat
Similar words

 
 

Wiki
Hat, en passion, vars grund är en olustkänsla vid föreställningen om hatets föremål och som yttrar sig i ett permanent begär att skada detta. Dess motsats är kärlek, och dess närmaste frände inom själslivet är vreden, vilken som kortvarig affekt är detsamma, som hatet är som permanent sinnesbeskaffenhet. Motsatser till kärlek i vår kultur är å ena sidan hat och å andra sidan likgiltighet.

Your last searches
hat