Swedish-English translation of infanteri

Translation of the word infanteri from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

infanteri in English

infanteri
militärisknoun infantry
Synonyms for infanteri
fotfolknoun fotsoldater
Derived terms of infanteri
Similar words

 
 

Wiki
Infanteriet eller, ålderdomligare, fotfolket är det truppslag inom en armé som traditionellt strider till fots. Historiskt sett har infanteriet även förflyttat sig till fots, men genom tiderna har infanteri också använt transportmedel som hästar, pansarfordon, lastbilar och terrängbilar, tåg, flygplan eller i helikoptrar - se cykelinfanteri, motoriserat infanteri och mekaniserat infanteri. Själva beteckningen infanteri eller infanteriregemente började man använda under 1600-talet.

Your last searches