Swedish-English translation of infarkt

Translation of the word infarkt from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

infarkt in English

infarkt
medicinnoun infarct, infarction
Similar words

 
 

Wiki
Infarkt är den medicinska benämningen på den (oåterkalleliga) skada som uppstår i en vävnad (i ett organ) när den utsätts för blodbrist, till exempel hjärtinfarkt eller hjärninfarkt; ofta orsakad av otillräcklig blodförsörjning genom blodpropp i de försörjande blodkärlen. Vanligt är hjärtinfarkt som ofta är ett resultat av långvarig arteroskleros (åderförkalkning) av hjärtats kranskärl. Kranskärlen försörjer hjärtmuskulaturen med blod och en förträngning av dem ger symptom i form av angina pectoris.

Your last searches